Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky objednávek výrobků – barvenepalubky.cz

STAK-D, spol. s r.o.
Domanín 212, 696 83 Domanín

IČO: 49444255  DIČ: CZ 49444255

Bankovní spojení: 277958158/0300  ČSOB 

E-mail: barvenedrevo@stak-d.cz   Tel.: +420 725 045 934

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetu jsou v souladu s paragrafem 273 obchodního zákoníku č.513/1991 Sb a ve znění pozdějších předpisů. Součástí kupních smluv uzavřených na základě objednávky zákazníka mezi firmou STAK-D, spol. s r.o. jako dodavatelem a zákazníkem. Jejich předmětem je dodávka zboží z nabídky firmy.

Objednací a platební podmínky

Zákazník si vybere zboží, upřesní případné detaily nebo zadá své individuální požadavky pro výrobu produktu. Před zahájením expedice zboží nebo výrobního procesu složí dohodnutou zálohu. U standardních výrobků (v hodnotě do 20 000Kč)  je možné celou částku zaplatit až při převzetí dobírkou. Termín dodání dodavatel upřesní před začátkem expedice nebo v průběhu výroby.

Dopravu zajišťuje v dohodnuté ceně dodavatel, vlastní dopravou, přepravní službou, nebo je možný osobní odběr. Po převzetí výrobku je odběratel na základě dodacího listu nebo daňového dokladu (faktury) povinen zboží zaplatit. V případě, že byla složena záloha, odběratel zaplatí doplatek. V tu chvíli na něj přechází vlastnické právo k výrobku.

Zrušení objednávky

Zákazník může zrušit objednávku v době ještě před začátkem expedice, nebo zahájením výroby. V takovém případě je mu vrácena záloha v plné výši.

Zákazník má ze zákona právo vrátit zboží objednané přes internet do 14 dnů. Zákazník musí zboží vrátit nepoškozené a v nepoškozeném balení tak jak mu bylo zasláno. Dodavatel zhodnotí stav zboží a na základě tohoto rozhodnutí vrátí zákazníkovi peníze, nebo zboží (pokud bylo zamítnuto z důvodu poškození, nebo nekompletnosti zboží).

Dodavatel může zrušit objednávku z důvodu nedostatku výrobní kapacity. S odběratelem se pak mohou dohodnout na náhradním termínu dodání.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná běžet převzetím výrobku. Ze zákona je záruční doba 24 měsíců. Jako záruční list slouží daňový doklad. V případě reklamace je nutné závadu nahlásit dodavateli. Ten se s odběratelem dohodne na způsobu řešení. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, drobné odchylky v odstínu barev.

Ochrana osobních dat

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty. Zákazník má právo kdykoliv písemně požádat o výmaz osobních údajů z databáze prodejce.